menú

Avís legal

DADES DE LA IDENTIFICACIÓ I LA TITULARITAT DEL DOMINI:

S’informa als usuaris que aquest domini pertany a FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA, amb NIF G58443771, amb domicili social a C/ Motors, 122, 08040-Barcelona:

Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

FUNDACIO BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin recaptar-se per la navegació a través del seu lloc web. Aquesta web no recull dades personals dels usuaris si aquests no emplenen el formulari corresponent i accepten la política de protecció de dades de forma expressa.

FUNDACIO BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.

S’informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació de les dades que el concerneixen, devent, per a això, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça electrònica: protecciodades@bancdelsaliments.org. El titular de les dades resulta informat i consent de forma expressa, en cas d’emplenar el formulari el tractament de les seves dades personals sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per a la qual són recaptats i tractats, i en les condicions a continuació assenyalades.

2. INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT

Segons el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i els usos i finalitats d’aquest. Per a això, s’indica la següent informació:

2.1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

2.2. FINALITAT DEL TRACTAMENT I PERÍODE DE CONSERVACIÓ

A la FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a les següents finalitats:

2.3. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

2.4. DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Les seves dades no seran objecte de cap cessió, excepte aquelles dades que hagin de ser comunicats a l’Agència Tributària per al compliment de les nostres obligacions fiscals i a Accumbamail per a la gestió de l’enviament del butlletí en cas d’haver-se subscrit.

2.5. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIO BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, a oposar-se al tractament de les seves dades.

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de l’adreça de correu electrònic o adreça postal indicats en el primer paràgraf.

Finalment, Vostè, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquest efecte ha de dirigir-se a l’AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, FUNDACIO BANC DELSALIMENTS DE BARCELONA està complint amb totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

FUNDACIO BANC DELSALIMENTS DE BARCELONA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Política de cookies

A la FUNDACIO BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA utilitzem cookies amb diferents finalitats en la Web https://www.granrecapte.com/, de tal forma que puguis decidir si vols que les mateixes s'instal·lin en el teu equip o no.

En cas de continuar navegant en https://www.granrecapte.com/, deduirà que acceptes la instal·lació de les cookies, atorgant-nos el consentiment per a poder instal·lar-les en el teu equip, conforme amb les condicions que s’estableixen a continuació.

1. QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies són arxius d’informació que s’envien i emmagatzemen en l’equip des del qual s’accedeix a la Web https://www.granrecapte.com/ (PC o ordinador personal, telèfon mòbil, tauleta o televisió connectada) facilitant l’ús d’aquesta, per a oferir un millor servei.

https://www.granrecapte.com/ utilitza tant cookies pròpies com de tercers que ens ajuden a millorar la qualitat permetent-nos comparar, recordar, controlar i entendre com naveguen els nostres usuaris a través de la Web, identificant que és el que troben útil i el que no i poder així, millorar el procés de navegació.

Les cookies que utilitza la Web no danyen el teu equip, tan sols s’utilitzen per a millorar els serveis oferts. Mentre que algunes són estrictament necessàries perquè la pàgina funcioni bé, unes altres serveixen per a millorar el rendiment i experiència com a usuari.

2. QUIN TIPUS DE COOKIES EXISTEIXEN?

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les cookies, la Web pot utilitzar:

3. QUINES COOKIES UTILITZA AQUESTA PÀGINA?

Actualment en la WEB s’utilitzen les següents cookies:

A.- Cookies pròpies

TIPUS DE COOKIECOOKIES UTILITZADESFINALITAT DE LA COOKIEPERÍODE DE CONSERVACIÓ
Tècnica PHPSESSID Cookie generada per aplicacions basades en el llenguatge PHP. Aquest és un identificador de propòsit general usat per a mantenir les variables de sessió de l’usuari. Normalment és un número generat aleatòriament, la forma en què s’usa pot ser específica per al lloc, però un bon exemple és mantenir un estat registrat per a un usuari entre pàgines. Perpètua

B.- Cookies de tercers

1.- Google Analytics

Pot consultar-se la política de privacitat de Google Analytics en el següent enllaç: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=es-419

TIPUS DE COOKIECOOKIES UTILITZADESFINALITAT DE LA COOKIEPERÍODE DE CONSERVACIÓ
Analítica _utma S’usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie _utma. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics. Dos anys a partir de la configuració o actualització
  _utmb S’usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i no hi ha cap cookie _utmb. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics 30 minuts a partir de la configuració o actualització
  _utmc No s’usa en ga.js. Es configura per a interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l’usuari estava en una nova sessió o visita. Fi de la sessió del navegador
  _utmt S’usa per limitar el percentatge de sol•licituds. 10 minuts
  _utmz Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l’usuari al lloc. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca Javascript i s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics. Sis mesos a partir de la configuració o actualització

2.- Facebook

TIPUS DE COOKIECOOKIES UTILITZADESFINALITAT DE LA COOKIEPERÍODE DE CONSERVACIÓ
¿? _fbp ¿? ¿?

4. ES NECESSITA EL MEU CONSENTIMENT PER A L’ÚS DE LES COOKIES?

D’acord amb la normativa vigent, no es precisa el consentiment per a la instal·lació de cookies tècniques o aquelles estrictament necessàries per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol•licitat pel destinatari.

Per a la resta de casos, sí que és necessari que es presti el consentiment de l’interessat, que pot ser sol•licitat per diferents vies. Les cookies que es troben en la present web no poden desactivar-se per ser necessàries, i, en tot cas, s’entén atorgat el consentiment si vostè continua utilitzant la pàgina web o accepta el banner de la pàgina inicial, sense perjudici que en qualsevol moment pugui retirar-lo conforme l’indicat en el següent apartat.

S’informa a més de la possibilitat de desactivar-les des del propi navegador i d’eliminar el seu contingut.

5. COM ES DESACTIVEN LES COOKIES?

La configuració dels navegadors més utilitzats donen l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el teu equip mitjançant la configuració de les seves opcions. En desactivar les cookies, és possible que alguns dels serveis deixin d’estar operatius. La forma de deshabilitar les cookies difereix en funció del navegador. S’inclouen a continuació els passos a seguir en els navegadors més utilitzats:

6. COM RETIRO EL MEU CONSENIMIENT PER A L’ÚS DE LES COOKIES?

Si volguessis en qualsevol moment retirar el teu consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, hauràs d’eliminar les Cookies emmagatzemades en el teu equip, a través dels ajustos i configuració del teu navegador.

Qualsevol dubte o qüestió que tingui sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb protecciodades@bancdelsaliments.org